Data24Net
Müşteri Paneli--Bulunduğunuz Sayfa: Ana sayfa > Bilgi Merkezi > Genel Bilgiler > Hizmet'den Faydalanma Şartları ve SözleşmesiLütfen Giriş Yapınız --- Yeni Müşteri Kaydı

Hizmet'den Faydalanma Şartları ve Sözleşmesi

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Data24  İnternet Servisleri Hizmet Sözleşmesi

Data24 İnternet İletişim Teknolojileri (Bundan böyle 'Data24' olarak anılacaktır) , ile Müşteri aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.

1- ) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

a-Data24 İnternet İletişim Teknolojileri
Merkez Mah. Hayat Sok. 10 Göktürk
İstanbul

b-“ MÜŞTERİ “
Data24’in web siteleri için sunmuş olduğu web hosting hizmeti, domain tescil hizmeti ile ve ayrıca sitenin “Servisler” başlığı altında açıkça tanımlanan ve ifade edilen tüm hizmetlerden satın almak yada kiralamak isteyen gerçek kişiler veya tüzel kişilerdir. (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

2 -) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taraflar yapılmış olan hizmet sözleşmesiyle ilgili her türlü tebligat için sipariş formunda belirtilen elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Yapılan her türlü tebligat tebliğ edilmiş kabul edilecektir ve işbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından iki iş günü sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler.

Sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine Data24Net her türlü bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, borç/alacak ekstrası gönderebilir.

3-) AÇIKLAMA :

Data24 ile MÜŞTERİ arasında aşağıda maddeler halinde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca web sitesi bulundurma, alan adı tescil hizmeti ile yönetimi , e-mail bulundurma ve alan adı yönlendirme ve isteğe bağlı diğer hizmetlerin sağlanması konularında anlaşmaya varılmıştır

4-) YAPILAN SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

MÜŞTERİ, www.data24.net adresinde açıklamaları ile birlikte sunulan hizmetlerden seçerek siparişini vermesini müteakip yaptığı ödemenin Data24Net' e ulaşmasıyla birlikte sözleşme yürürlüğe girecektir.

5-) ÖDEMENİN YAPILMASI

Ödeme iki türlü gerçekleşmektedir.

a-) HAVALE / EFT

Ödemenin havale/eft ile yapılması halinde MÜŞTERİ yapmış olduğu havale/eft ‘ye ilişkin dekontu Data24Net'in  212-3971801 nolu faxsına fakslaması gerekmektedir. Ödeme dekontunun iletilmemesi halinde oluşabilecek aksaklıklardan Data24Net sorumlu tutulamaz.

b-) Kredi Kartı

* Sistem, MÜŞTERİ’nin kredi kartının satın alınacak hizmete ilişkin tutarı tahsil eder. Eğer hizmet karşılanabilir durumda ise satın alınan hizmete ilişkin tüm servisler sunucularımızda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulup kullanıcının hizmetine sunulur .Eğer müşteri siparişinde hatta yapmışsa örneğin tescil edilemez bir alan adını tescil için sipariş etmişse,müşteriden farklı bir alan adının Data24Net' e bildirilmesi beklenir. Bunu müteakiben hizmet servise açılır.

6-) SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

MÜŞTERİ tarafından siparişi verilen hizmetin ücretinin tahsil edilmesinin ardından Data24Net aşağıda belirtilen hizmetlerin bir yada birkaçını sağlayacaktır.

a. Web Alanı : MÜŞTERİ ‘ye ait WEB HOSTING YÖNETİMİ

b. FTP Şifresi :

MÜŞTERİ’ye ait dosyaların Data24Net Sunucularına aktarılması ve sunucuya giriş yapılabilmesi için “Ftp” şifresi verilir. Data24Net tarafından verilen bu şifre ile MÜŞTERİ dosya aktarımını gerçekleştirir ve web sitesini yayınlar.

c. E-mail (Elektronik posta) Hizmeti :

MÜŞTERİ’nin talep etmesi durumunda Data24Net tarafından MÜŞTERİ’ye internet posta kutuları kullanabilme yetkisi tahsis edilir.
Müşteri kendi E-Mail hesaplarını kendi oluşturacaktır

d. Kontrol Paneli Hizmeti :

MÜŞTERİ servislerimizden herhangi birini satın aldığı anda seçmiş olduğu kullanıcı adı ve şifresi ile kontrol panelimize giriş yaparak kendisine ait Domain, FTP, E-mail, Veritabanı gibi çok çeşitli servisleri yönetebilme hakkına sahip olur. MÜŞTERİ kullanıcı adı ve şifresini güvenle muhafaza etmekle sorumludur. Bu bilgilerin MÜŞTERİ tarafından üçüncü şahısların eline geçmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan Data24Net sorumlu tutulamaz.

7-) MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

7-1) ALANADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ : Alınan barındırma hizmeti sipariş tarihinde müşteri tarafından bildirilen alan adı için açılır. Müşteri ileriki bir tarihte alan adını değiştirmek istediğini ve farklı bir alan adı için daha önceden almış olduğu barındırma hizmetinden faydalanmak isterse, eski alan adı için açılmış olan barındırma alanı tamamen silinir ve müşteri tarafından kullanılmak istenen yeni alan adı için tekrardan barındırma hizmeti kurulur. Bu işlemin ücreti 10 YTL dir. Ayrıca eski alan adı için aldığı barındırma hizmetinin kullandığı sürenin bedelini öder. Yeni alan adı için verilen barındırma hizmeti 1 yıllık olarak tekrardan sözleşmeye tabi olarak açılır.

7-2)İÇERİK ve BARINDIRMA SORUMLULUKLARI

a.) İçeriklerinde Adult, Porno, Hack, Warez, Crack ve T.C. Yasalarına aykırı öğeler bulunan sitelere hizmet verilmemektedir.
Bu tarz siteler silinecek ve bu silinme neticesinde müşteri herhangi bir maddi hak talep edemeyecektir.

MÜŞTERİ’ye ayrılan alanda T.C. Yasalarına aykırı öğelerin bulunması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ' ye aittir.
MÜŞTERİ tarafından bulundurmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak Data24Net tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerik de tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin yayından kaldırılabilir.

Böyle bir durumda Data24Net ‘in herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu sözleşme ile kabul eder.

b.) Data24 ‘ten hizmet almaya başlayarak sözleşme maddelerini kabul etmiş olan MÜŞTERİ‘nin Web sitesinin yayınlanması, elektronik posta hizmetinden faydalanması ve diğer hizmetleri kullanması ile ilgili olarak Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle Data24Net 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c.) Data24 , bulundurulan dosyaların doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.

d.) MÜŞTERİ, gerek Data24 'e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

e.) MÜŞTERİ ‘ye ait dosyaların bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda, MÜŞTERİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Musteri böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

f.) MÜŞTERİ; Data24 'in sunucularda barındırılan dosyaların üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.) MÜŞTERİ, hiçbir şekilde Data24 'in serverları üzerinden SPAM (Toplu E-mail Gönderme) yapamaz. MÜŞTERİ bu tür bir SPAM (Toplu E-mail Gönderme) yaptığı takdirde MÜŞTERİ'ye verilen hizmet kapatılır.

h.) MÜŞTERİ, işbu sözleşme hükümlerinin yanında Data24Net 'in www.Data24.net adresinden ulaşılabilen ve Data24Net tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

i.) MÜŞTERİ, Data24 ‘e ait sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Data24Net ‘in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Data24Net ‘in MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Data24Net sözleşmeyi fesih ederek verilen hizmeti durdurabilir.

j.) MÜŞTERİ, Data24 ‘e ait sunucularda kullanımına açılan servisleri diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. DDOS ve benzer server işleyini durduraçak ataklara neden olan websiteler sistem dışı bırakılır.Müşteri bu nedenle kapatılan siteleri için herhangi bir bedelin iadesini talep edemez.

MÜŞTERİ hiçbir şekilde Data24 ‘e ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz.

T.C. yasalarına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında T.C. Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulacaktır.

8-) Data24 'İN SORUMLULUKLARI

a.) MÜŞTERİ ile yapılan sözleşme Data24Net 'e hiçbir şekilde, müşterilere ait dosyaları denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.

b.) Data24 , Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, müşterinin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

c.) MÜŞTERİ'nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan Data24Net sorumlu değildir.


9-) Data24 ‘ÜN YETKİLERİ

a.) MÜŞTERİ, Data24 'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetlerinde kullanımı için Data24Net 'i yetkili kılmıştır.

b.) Data24 , önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, yenileme dönemlerinde hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir .Musteri, aldığı hizmetin süresi boyunca herhangi bir fiyat yada hizmet şeklinde değişiklik olmadan hizmetlerden faydalanır, Yenileme dönemlerinde eğer Data24Net tarafından talep edilen yeni şartlrı MÜŞTERİ, kabul etmediği takdirde, Data24Net 'e bildirimde bulunarak, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

c.) Data24 , MÜŞTERİ'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde söz konusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

d.) Data24 'in işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez .

10-) GENEL HÜKÜMLER

a.) Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler ( Force Major ) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

b.) Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2(iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

c.) Data24 olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, Data24Net 'in kontrolü dışındaki arızalardan dolayı Data24Net sorumlu tutulamaz. Yedeklemeler Sistem güvenliği içindir. Müşteri kendi bilgi data websayfaları ve database yedeklerini kendisi almak zorundadır. Data24Net sadece sistemler arızalandığında kendi yedeklerini sistemlerin tekrar çalışır duruma getirilmesi için kullanır.

d.) MÜŞTERİ, Data24 ile gerçekleştireceği işlemlerde Data24Net 'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve Data24Net tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder. MÜŞTERİ'nin Data24Net ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

e.) MÜŞTERİ, e-mail, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, Data24Net 'in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. MÜŞTERİ'nin Data24Net 'e talimat iletmede kullanacağı ve Data24Net 'in bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, Data24 'e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, MÜŞTERİ yeni numaraları derhal Data24Net 'e bildirecektir.

f.) Data24 , MÜŞTERİ'nin e-mail, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, Data24Net herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-mail, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

g.) Data24 'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.
h-) Hizmetin Yenilenme süreleri

Müsteri almış oldukları Domain Name ( alan adı ) kiralama ve Web sitesi barındırma hizmetlerini sürelerinin son kullanma tarihinden önce yapmak zorundadırlar.
Yenilemesi yapılmamış hosting barındırma hizmetleri ile ilgili olrak sistemde bulunan müşteriye ait hiç bir dosya, bilgi , database, veri gibidatalar ile e-mail dataları Müşteri tarafından talep edilemez. Hosting ile ilgili yenileme yapılmadığında websitelerinin içerikleri hizmet sürelerinin bitiminden itibaren 15 gün sistemde saklanır , bu tarihten sonra website içerikleri yenileme bu ek süre zarfında da yapılmaması durumunda sistemden silinir. Müşteri yenileme yapmadığı hizmetlerin sistemde bulunan dosyalarını talep edemez. Eğer Bu dosyalar halen sistemde mevcut ise Müşteriye 60 YTL olarak ücretlendirilerek download ) Web üzerinden ulaşılabilme ve indirme ) imkanı sunulabilir. Hizmet bitimiminden sonraki 45.gün tüm dosyalar sistemden tamamı ile kaldırılarak sistemden silinirler.

i-) Alan adları kiralama hakkı için süre biriminden sonra yenilenmesi için 15 Gün ek süre verilir.  Alan adı yenileme süresini süre bitim tarihinden itibaren de en geç 15 gün lük ek süre içinde ücreti ödenerek yenileme yapmanız gerekmektedir. Aksi durumda alan adını kaybetmeniz, başka kişi ya da firmalar tarafından tescili karşısında Data24 'ün sorumluluğu bulunmamaktadır.

j-) Hizmet Sahipliği Kavramı
İnternet hizmetleri alan Firma'lar internet hizmetini firma çalışanları veya ortakları vasıtası ile yapılan ödemeler ile hizmeti kullanmaya başlayabilirler. Ödemeyi yapan kişi ya da ortak, Alan adı veya hosting hizmetini Firmaları adına almaları halinde, ve sipariş kayıtlarını Firmaları adına yapmış bulunmaları nedeni ile, ileriki bir tarihde işten ayrılmaları veya ortaklık hallerinin ortadan kalkması durumlarında, hizmetin veya alan adının sahipliğini sürdüremezler. Firma'nın talebi üzerine, yazılı olarak durumun bildirilmesi halinde alan adı veya hosting hizmeti ile ilgili yeni sorumlu tayin edebilirler. Bu durumda hizmeti firma adına alan kişi, kurum veya ortak , sahiplik hakkını yitirmiş olurlar. 1 koşul, Alan adı ( Marka ) tescili ve Alınan hizmetin sahipliği Firma üzerine devam eder. Hertürlü mali ve teknik sorumluluk Firma ve /veya Firmanın tayin edeceği sorumluya aktarılır.

k.) MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Data24Net 'in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin Data24Net ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

11-) FESİH HAKKI

Data24 , MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tesbit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye ,hizmeti durdurmaya veya askıya almaya yetkilidir.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Uygulanacak Hükümler

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Data24Net 'in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen Data24Net kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gizlilik MÜŞTERİ ,kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know - how , tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler .MÜŞTERİ tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi taktirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

12-) HİZMET FAYDALANMA ve ÖDEME ŞARTLARI

MÜŞTERİ hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, Data24Net tarafından e-mail ile MÜŞTERİ’ye gönderilen ve/veya Data24Net 'in www.Data24.net adresindeki sitesinde satın alma ,hizmet uzatma veya yenileme anında beyan edilen yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir

13-) HİZMET İADE ŞARTLARI

Sitemizde sunulan "Domain Tescili" işlemi haricinde MÜŞTERİ tarafından kullanılan tüm servisler 15 gün içerisinde herhangi bir mazeret öne sürmeksizin iptal ettirilebilir ve ücret Data24Net tarafından müşteriye iade edilir.KREDI KART'ı ile hizmet alan müşterilerin hosting hizmeti ücretinin geri ödemesi servis iptal talebi tarihlerinden sonraki 60.gün, BANKA Havalesi ile hizmet alan müşterilerin hosting hizmeti ücretinin geri ödenmesi servis iptal talebi tarihinden sonraki 60.gün geri ödenir.
NOT : Alan adı tescil bedelleri geri ödenemez. Sadece hosting bedeli geri ödenmektedir.

İşbu sözleşme 13 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir.
MÜŞTERİ, online kayıt veya herhangi bir yolla web hosting'in sağladığı hizmetlerden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

Sık kullanılanlara ekle Sık kullanılanlara ekle

Bu dökümanı yazdır Bu dökümanı yazdır

Also Read
Alan adı tescili ile ilgili uyarılar ! (Görüntülenme: 13734)
Banka Hesap Bilgileri (Görüntülenme: 25958)
TR Alan adları ile ilgili belgeler (Görüntülenme: 14294)

Powered by WHMCompleteSolution

Data24 (Copyright © 2003 - 2014, Tüm Hakları Data24 İnternet İletişim Teknolojileri'ne aittir. )  E-Mail : webdestek@data24.net
Dil: